Kedves Felhasználó! Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk. Oldalunk használatával Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi irányelveinket.

Adatvédelmi tájékoztató

A rapidbau.hu (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit (a továbbiakban: Felhasználók) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 


I. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Rapid Bau Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető). Adószáma: 14422616-2-06; cégjegyzékszáma: 06-09-000684; székhelye: 6724 Szeged, Nádas u.12.

Tárhelyszolgáltató adatai, ahol a személyes adatok tárolódnak: Webflow, Inc. Címe: 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103; e-mail-címe: privacy@webflow.com.

Az Üzemeltető külső adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel az Üzemeltetővel a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Felhasználók a Weboldal használatával hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat adatkezelőként a jelen tájékoztatóban leírt módon kezeljék.  


II. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok és azok gyűjtésének célja

1. A felhasználó által megadott adatok

A Weboldal böngészéséhez a Felhasználóknak külön semmilyen adatot nem kell megadniuk. Személyes adatokat a kapcsolati űrlap kitöltésével, illetve a telefonon vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel során szolgáltatnak az Üzemeltetőhöz fordulók. Az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatok az alábbiak lehetnek: név, cégnév, e-mail-cím, telefonszám, székhely címe, adószám, amelyek szükségesek lehetnek a Weboldalon feltett kérdések megválaszolásához, az Üzemeltető által kínált szolgáltatás zavartalan lebonyolításához, vagy a számlázáshoz mint célhoz.
A Felhasználók e-mailben, telefonon vagy levélben vehetik fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a megjelöltektől eltérő célokra nem használja a személyes adatokat, amelyeknek kezelése a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználók személyes adatait az érintettek hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, nem adja bérbe, valamint harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, hacsak ez a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy jogszabály írja elő. 

2. Technikai adatok

A Weboldal megtekintése során sütik (cookie-k) kerülnek elküldésre a Felhasználók számítógépére, amik révén böngészőjük egyedileg beazonosítható lesz. Ezek a sütik a Google által biztosítottak, nem tartalmaznak nevet, címet, e-mail-címet, csak demográfiára, viselkedésre és érdeklődésre (pl. a látogatás helye és időpontja, a böngészés időtartama), földrajzi elhelyezkedésre és felhasznált technológiára (ideértve az IP-címet, a böngésző típusát és verziószámát, az operációs rendszert és a környezetet) vonatkozó adatokat. Az Üzemeltető ezeket az adatokat nem kapcsolja össze, ezek megosztásáról a Felhasználók dönthetnek a böngészőjükben megadott, sütiket érintő beállításokban. A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

Az Üzemeltető a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics és a Google Search Console szolgáltatásait. A Google Analytics és a Search Console által kezelt cookie-k a Weboldalon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A sütik által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Üzemeltető érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát, és az itt végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyeknek továbbítani, amennyiben ezt a jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyeknek is továbbítani. Az adatok Google Analytics és Search Console általi kezeléséről a Google tud részletes felvilágosítást adni ide kattintva.

Az Üzemeltető hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználók korábban már látogatást tettek az Üzemeltető Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználóknak (azaz remarketingtevékenységet folytatnak). 

Az Üzemeltető igénybe vehet Google Ads- és Facebook-hirdetéseket, amelyek cookie-kat használnak a működésük során. Ezek a sütik segítik a rendszer működését abban, hogy a Felhasználók előtt ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amelyek beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A Weboldalon az Üzemeltető a Google Ads, valamint a Facebook által biztosított remarketingkódokat használja. A remarketingkód is sütiket használ. A települt cookie személyes adatokat nem továbbít az Üzemeltetőnek, csupán segít abban, hogy az Üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Weboldal látogatói által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebookon.

A Felhasználók a cookie-kat bármikor letilthatják, továbbá a hirdetéseket személyre szabhatják a Google, valamint a Facebook hirdetési beállításainak a felületén. A Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezhetik el a Felhasználók. A Facebook adatvédelmi beállításai pedig a beállítások menüpont alatt, az adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatos beállítási fül alatt érhetők el.  

Üzemeltető igénybe vesz továbbá olyan sütialapú szolgáltatást, amely a Felhasználók egérmozgatása és -kattintása alapján ún. hőtérképet állít elő. A hőtérkép információt nyújt a Felhasználók weboldalon tanúsított viselkedéséről, azonban ezeket az információkat az Üzemeltető anonim módon látja, és kizárólag a weboldal felhasználóifelület-tervezésének és -optimalizálásának céljára használja. 

Mennyi ideig őrzi meg az Üzemeltető a személyes adatokat?

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban segít az Üzemeltetőnek, hogy használatuk segítségével tisztába kerüljön a Felhasználók korábbi beállításaival, az általuk megadott adatokkal, információkkal, honlaphasználatuknak egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadniuk, továbbá beállításaik automatikusan betöltődjenek a kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználók eszközein, ameddig nem törlik azokat a Felhasználók. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével archivált oldalaiért; ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ itt) segítségével. 

Az egyéb módokon és csatornákon, például a kapcsolati űrlapon beérkező, valamint a levelezés során megadott adatokat az Üzemeltető az adatkezelési célok teljesüléséig kezeli, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt ír elő.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Üzemeltető az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

A számlázással kapcsolatos adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.   


III. Jogi ügyek

Milyen jogokkal rendelkeznek a Felhasználók a személyes adataikat illetően?

A felhasználókat az alábbi jogok illetik meg a Weboldal látogatása során:
1. tájékoztatás, hozzáférés
2. helyesbítés
3. személyes adatok törlése (nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznie az Üzemeltetőnek)
4. adatkezelés korlátozása
5. tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
6. adathordozhatóság

Adatok törlésének kérelme

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, továbbá az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudják a Felhasználók kezdeményezni:
– postai úton a 6724 Szeged, Nádas u. 12. címen
– e-mailben a rapidbau@rapidbau.hu e-mail-címen
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, illetve a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény kézhezvételétől számított 48 órán belül kerül sor. Ha a Weboldallal kapcsolatos sütibeállításokon kívánnak a Felhasználók módosítani, esetleg törölni szeretnék, akkor azokat – mivel a cookie-k a Felhasználók gépén, és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél tárolódnak – a böngésző beállításainál tehetik meg.

Jogorvoslati lehetőség

A Felhasználók panasszal élhetnek, és tájékoztatást kérhetnek az illetékes hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
A jelen szabályzattal kapcsolatos bármely perre, jogvitára, eljárásra vagy követelésre, annak jellegétől függetlenül, a magyar jog az irányadó, és az említetteket e jog szerint kell értelmezni. A jogérvényesítés részletes módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat egyoldalú módosítására. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadják a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2021. október 27. napjától érvényes.

Szeged, 2021. október 27.